Afgewerkt

Ik heb al enkele dingen afgewerkt en quasi uitgebracht:

- Een Fantastische Last: dichtbundel (eigen beheer)

- Vlagen: prozabundel (eigen beheer)

- Strom: langspeelstrip met Pieter Coudyzer als tekenaar (vriendelijk geweigerd door uitgevers)

- Maatpakken en Rakels, Illusionista, De symmetrie van een Verlies, Liefde Zeker en Tekenballonnen: korte strips
met respectievelijk Sébastien Conard, Francois Van Damme en Pieter Coudyzer als tekenaars (verschenen in
Plots Stripmagazine, samen met een hoop eigen cartoons)

- Een bijdrage van twee gedichten in Psalom, een kortfilm van Pieter Coudyzer.
Plus…
De Verzachting: een voorgelezen kortverhaal, begeleid door animatie van Pieter Coudyzer.

- Een paar non-fictie aanklachten, nogal politiek (in Tiens Tiens - Gents Stadsmagazine)

Tot zover.


Lezingen

Ik kom voorlezen wanneer dit van me gevraagd wordt en de afstanden overbrugbaar zijn.
Dat is de bedoeling.


Contact:

Jij bereikt me op: